Kaznějovský zpravodaj

 
 

Kaznějovský zpravodaj - zpravodaj města Kaznějov

 

  • vychází nepravidelně nákladem 350 výtisků a je distribuován prostřednictvím smluvních prodejen v Kaznějově (prodejna zeleniny Dukát, novinové stánky p. Beránek, Štefl, Vacková, Doipex - p. Dolejš.
  •       Vydavatel: Městský úřad Kaznějov - šéfredaktor: Alena Špačková
  •       Cena jednoho výtisku: 2 Kč 
  •       e-mail: mailto:walterova@kaznejov.cz

    Kaznějovský zpravodaj
    Ke stažení elektronická podoba Kaznějovského zpravodaje od r. 2006
    Ze základní školy ... příspěvky ze základní školy v Kaznějovském zpravodaji