Ze základní školy ...

Ze základní školy - Kaznějovský zpravodaj 3/2014 říjen

Zdroj: Kaznějovský zpravodaj 3/2014 říjen – strana 7 - 9   Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 – Slavnostní ocenění úspěšných žáků      V závěru školního roku 2013/14 si starosta města Ing. Petr Sýkora pozval na MÚ všechny šikovné žáky, kteří v uplynulém školním roce...

Ze školství - Kaznějovský zpravodaj 2/2014 červenec

Zdroj: Kaznějovský zpravodaj 2/2014 červenec, strana 7 - 8   FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK         Naše škola využila nabídky z projektu Západočeské univerzity „Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU“, CZ.1.07/2.3.00/35.0014, který nabízel realizaci...

Ze základní školy - Kaznějovský zpravodaj 4/2013 prosinec

Zdroj: Kaznějovský zpravodaj 4/2013 p rosinec, str. 4-6 Projekt DUHOVÁ ŠKOLA      V rámci inovace výuky v přírodovědných předmětech na 1. st. ZŠ probíhá ověřování námětů pracovních verzí v hodinách prvouky a přírodovědy. Žáci všech ročníků si zábavnou formou rozvíjejí...