Předvánoční statistika nových webových stránek Základní školy Kaznějov od 2. srpna 2012

Předvánoční statistika nových webových stránek Základní školy Kaznějov od 2. srpna 2012

Prezentace (je dole)


Předvánoční statistika nových webových stránek Základní školy Kaznějov
 od 2. srpna 2012 (aneb 40 měsíců poté )

přináší trochu čísel, tabulek a grafů o nové grafické a obsahové verzi webu ZŠ Kaznějov.

 

  •       Prostě - jak říká snímek č.2: Statistika nuda je, má však cenné údaje ...

 


A protože se blíží Vánoce, máte v prezentaci i předvánoční snímek č. 10 s vánoční nestatistikou,
kde si můžete pustit videa:


 

Prezentace
  • V prezentaci nefungují odkazy na snímku č. 2 - jsou nahoře.
  • Internetové odkazy na jazykovou mutaci webových stránek školy (snímek č. 8) jsou funkční, stejně jako odkazy na vánoční videa na snímku č. 10.