Ze školství - Kaznějovský zpravodaj 2/2014 červenec

Ze školství - Kaznějovský zpravodaj 2/2014 červenec

Zdroj: Kaznějovský zpravodaj 2/2014 červenec, strana 7 - 8

 

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK

  

     Naše škola využila nabídky z projektu Západočeské univerzity „Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU“, CZ.1.07/2.3.00/35.0014, který nabízel realizaci přednášek a kroužků na základních a středních školách. Vybrali jsme si řadu zajímavých přednášek pro děti a také kroužek digitální fotografie, který vedl PhDr. Jan Mašek Ph.D.
     Žáci se seznámili se základy fotografování, kompozice, čili se kolem sebe dívat a vnímat okolí očima fotografa. Vyzkoušeli si i práci s profesionálním fotoaparátem, fotografování v improvizovaném ateliéru i v terénu. Vytvořené obrázky upravovali pomocí dostupných programů ve školní počítačové učebně.


ZÁJEZD DO FRANCIE

     V měsíci květnu se žáci naší školy s Mgr. Radkou Lavičkovou zúčastnili naučně poznávacího zájezdu do Francie. Navštívili mimo jiné hlavní město Paříž a její nejslavnější památky. Velkým zážitkem pro děti byla Normandie, zde spatřili pláž spojenou s „Dnem D“ - Omaha Beach, vojenský hřbitov a památník s 9387 hroby v blízkosti městečka Colevillesur-Mer. Zájezd byl zakončen návštěvou zábavního parku DisneylandParis.


PŘEDSTAVENÍ V KAZNĚJOVSKÉM KINĚ

     Jak přiblížit dětem knížky? Jak to „zaonačit“, aby více četly?

     Kaznějovská škola pozvala do našeho kina tři skvělé herce:Lukáše Hejlíka, Alana Novotného a Lenku Janíkovou.Výjimečným způsobem přiblížili větším dětem knihu Mikaela Olliviera Život k sežrání a menším dětem knihu Petry Braunové Ztraceni v čase. Žáci se výborně bavili a někteří si po zhlédnutí divadelního představení knihu i přečetli.

 

EXKURZE 6. ROČNÍK

      V rámci projektu Duhová škola, reg.č. CZ.1.07/1.1.30/01.0021 se žáci VI. Tříd zúčastnili tematické exkurze Technické památky Šumavy, během které navštívili Muzeum Šumavy v Sušici (viz obrázek), sklárnu v Anníně, hradlový most Rechle a prošli se kolem řeky Vydry. I přes nepřízeň počasí se exkurze velmi vydařila.

 

NOC KOSTELŮ (29. 5. 2014)

     Také naše škola se přidala k známé akci Noc kostelů. Děti vytvořily při hodinách výtvarné výchovy nápadité výkresy a výrobky a společně s paní Palmovou, která akci nadšeně připravovala, nachystaly výstavu všech prací v prostorách divadla Štace. Připravili si také s paní učitelkou Barbořákovou pásmo písní. Noc kostelů se i letos vydařila a již se těšíme na příští rok.


KNÍŽKOSPANÍ

     Na konci školního roku si děti z 2. B sbalily spacák, karimatku, svačinu a přestěhovaly se do kaznějovského divadla Šutr, kde se konala akce „Knížkospaní“. Užily si čtení knížek, a to až do úplného usnutí. Knížky dětem četli herci z divadelního spolku Štace.

     Děti mohly dokonce získat zlatý kupón, který byl jakousi vstupenkou do skladu kostýmů. ouzelným výtahem odjely pak do divadelního podzemí, což bylo opravdu tajemné a strašidelné. Před spaním nemohla chybět hudební chvilka při kytaře a pak už se každý zavrtal do svého spacáku. Snídani dětem poskytla jako sponzorský dar paní Malinová. Velký dík patří také paní Hepové, která celou akci vymyslela, a také všem „Štacákům“, kteří se do realizace akce nadšeně zapojili.

Vypracovala: Petra Kratochvílová

 

PROJEKTY ZŠ KAZNĚJOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

     V letošním roce se v rámci třetího období udržitelnosti aktivit projektu s názvem „Učení je skryté bohatství“, reg.č. CZ.1.07/1.1.12/02.0029 využívaly ve výuce nově vytvořené učební materiály, na 1.st. proběhly projekty zaměřené na významné dny v roce, na 2. st. projekty v hodinách anglického jazyka. V jarních měsících 2014 se uskutečnila školní kola ŽOČ (soutěž Žákovská odborná činnost pro žáky 2.st.) v hodinách zeměpisu, přírodopisu, angličtiny a matematiky. Žáci se také mohli zapojit do soutěží školního inform.centra „Všeználek“. Pro všechny ročníky školy byly připraveny v rámci EVVO zajímavé přednášky spisovatele, námořníka a kuchaře pana Jiřího Franka z Kralovic na téma „Karibik a Československá námořní plavba“, které zaznamenaly veliký ohlas. Žáci všech tříd se na vycházkách seznámili s prvními stanovišti Naučné stezky o Kaznějově.

  

     Na webových stránkách školy https://zskaznejov.webnode.cz/ si každý může najít vydávaný školní časopis ZKAZKY v elektronické podobě, který přináší o dění ve škole další zajímavé informace.

     Projekt „Duhová škola“ pokračuje na ZŠ druhým rokem. V odborných studiích je doloženo, že když dítě v šesti letech vstupuje do základní školy, má asi 95 % vrozené tvořivosti. Když opouští vysokou školu, zůstává mu cca 13-20 % tvořivosti. Ve škole si uvědomujeme nutnost vytvoření podmínek, které podpoří rozvoj tvůrčích schopností dětí.
    I proto realizujeme výjimečný projekt s reg.číslem CZ.1.07/1.1.30/01.0021 pod názvem „Duhová škola“, do kterého jsou zapojeni téměř všichni pedagogové školy a který je zaměřený zejména na činnostní učení, badatelské aktivity a rozvoj tvořivosti všech žáků školy.


      V rámci tohoto projektu bylo dokončeno zakoupení vybavení dílen, inovativních didaktických pomůcek, logických her a odborné literatury v celkové hodnotě cca 950 000,- Kč. Jedná se o nadstandardní vybavení školy moderními pomůckami v oblasti matematiky, v přírodně a technicky zaměřených oborech. Zlepšením podmínek se výrazně zvýšila kvalita výuky školy, která umožňuje nové metody a formy práce žáků. Také probíhalo ověřování vytvořených námětů pedagogy školy, od září 2013 se žáci opět mohli zapojit do činnosti kroužků: „Kroužek mladých přírodovědců", „Chemickobiologický kroužek a badatelské aktivity", „Matematika hravě", „Zábavná matematika", „Keramický kroužek", „Kroužek mladého technika", kroužek„ Terénní výzkum se sledováním počasí".
   Pro žáky byla připravena přednáška o používání senzorů PASCO v kroužku terénního výzkumu, také žáci absolvovali řadu odborných exkurzí. Žáci 3. roč. navštívili Národní technické muzeum Praha a expozici Mořský svět, žáci 5. roč. Národní technické muzeum, ZOO Praha a 3D Planetárium v Plzni, 6. třídy se v rámci exkurze seznámili s technickými památkami Šumavy (hradlový most Rechle, Betlém v Muzeu Šumavy v Sušici, poznali řemesla na Šumavě, navštívili sklárnu v Anníně) a prošli údolí řeky Vydry. Žáci 8. tříd navštívili některé technické památky Prahy, např. lanovku a rozhlednu Petřín, bludiště na Petříně, Zlatou uličku na Pražském hradě, při další exkurzi kavárnu pro nevidomé a výstavu dinosaurů. Žáci 9. tříd poznali na Šumavě na Lipně Stezku korunami stromů, vodní elektrárnu Lipno, navštívili Veletrh středních škol v Plzni, SOU stavební v Plzni, plzeňský pivovar Prazdroj a 3D Planetárium. Žáci 6., 7. a 8. tříd letos navštívili také Science centrum Techmánia a 3D Planetárium v Plzni, kde vždy viděli zajímavý film v 3D Planetáriu, show „Nad zvukem", „Tekutý dusík" a s velkým zaujetím si vyzkoušeli řadu technicky zaměřených interaktivních expozic.Všechny uvedené aktivity výrazně inovují výuku v přírodovědných a technických oborech vzdělávání, náklady na realizaci aktivit projektu byly hrazeny Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

     Naše ZŠ se zapojila i do projektu s názvem „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji" ,CZ.1.07/1.1.00/44.0002, který realizuje Střední škola Horní Bříza. Několik našich žáků pravidelně od února 2014 navštěvovalo kroužky v SŠ Horní Bříza a 2 žáci se zúčastnili první týden v červenci 2014 Příměstského tábora v Horní Bříze.


Vypracovala: Naděžda Pluhařová